κοντά

THCP

THC

Τύποι φυσικής και συνθετικής THC

thc τετραϋδροκανναβινόλη
Η τετραϋδροκανναβινόλη εμφανίζεται με πολλές μορφές στη φύση και χάρη στη σύγχρονη χημεία είναι δυνατό να δημιουργηθούν πολλές περισσότερες.
διαβάστε περισσότερα
κανναβινοειδή

Το THCP: ένα νέο κανναβινοειδές 33 φορές ισχυρότερο από την THC

THCP 1
Ένα νέο φυτοκανναβινοειδές που απομονώθηκε από την κάνναβη sativa L με κανναμιμητική δράση 30 φορές μεγαλύτερη από την THC έχει εντοπιστεί στην κάνναβη. Το φυτό κανναβινοειδές Tetrahydrocannabiphorol (THCP
διαβάστε περισσότερα